• Antonius-Antwerpen
  • Antonius-Antwerpen
  • Antonius-Antwerpen

Vrijwilligerswerk?

U wenst graag deel uit te maken van ons vrijwilligersteam?
Laat het ons zeker weten via dit formulier!

 

Aangrijpende avond rond migratie

In de catecheselokalen van de OLV Bezoekingparochie op de Luchtbal heerste een gezellige drukte van geïnteresseerde mensen die de Vastenavond kwamen meemaken. De affiche die enkele weken na elkaar in dit blad er dankbaar reclame voor maakte kondigde het al aan dat het brandend actueel zou zijn, nl.: "Migratie".

Luik 1 van de avond was even sympathiek als aangrijpend. Vooraan in de zaal presenteerden zich een schare jonge mensen die ofwel heel kort, ofwel sedert een hele tijd een nieuwe woonplaats gevonden hebben in ons land. Igor van de Bella Russische Grieks katholieke gemeenschap, Ilias van de Chaldeeuwse gemeenschap, Philippe van de Anglo Africaanse katholieke gemeenschap, Merih van de orthodoxe Eritrese gemeenschap; en dan 3 niet begeleide minderjarige vluchtelingen, nl.: Mohamed, Jawad en Zabi. 

Vastenavond OLV Bezoekingsparochie 2017Vastenavond OLV Bezoekingsparochie 2017Vastenavond Antoniusparochie AntwerpenWe konden horen hoe verscheiden ieders Exodus was uit hun thuisland en met hoeveel pijn dit gepaard ging. We konden ervaren hoeveel machteloosheid er soms uit de verhalen naar voor kwam, zowel in het vertrekken naar hier als bij het settelen hier. Want... geraak maar eens aan een vaste job, als je diploma's niet assorti zijn met wat men in België 'erkend' .

Iedereen werd muisstil toen Jawad zijn wegvluchten uit Afghanistan beschreef, hoe zijn boot zonk, hij opgejaagd werd door onvriendelijke ordehandhavers, hoe hij steeds uitkeek naar veiligheid en 'thuiskomen' en het uiteindelijk in ons land toch kon vinden; maar het vele 'doodgaan van vrienden' dat hij rondom zich zag gebeuren en vooral het 'er niets aan kunnen doen' sprak hij onomwonden uit. We vroegen ons samen af hoe die stralende jongeman, die deze avond zijn verjaardag vierde, nog zoveel veerkracht in zich had om er zo content uit te zien. Geloven in God hield hem staande verklaarde hij.

Het zoeken naar 'leven' zorgt in onze wereld nogal eens voor ontheemde mensen, zoveel was duidelijk.

In luik 2 zorgde Hilde Geraert van Orbit ervoor dat sommige verhalen van onze sprekers ofwel in contrast kwamen te staan, ofwel versterkt werden. Er zijn nogal wat structuren die toekomende mensen een wirwar van doodlopende straatjes injagen, met als resultaat: de wanhoop nabij. Hier zouden we natuurlijk nog heel veel over kunnen schrijven, maar daar is de ruimte te klein voor.

Vastenavond OLV Bezoekingsparochie 2017Vastenavond OLV Bezoekingsparochie 2017Vastenavond Antoniusparochie Antwerpen 2017In het heel korte derde luik konden de mensen vanuit de zaal reageren, vragen stellen of interventies doen. We hebben toen gemerkt dat het 'vertrekken uit je thuisland' niet bij iedereen zomaar verteerbaar is en hoe moeilijk het dan blijft om te nuanceren, of hoe moeilijk het steeds zal blijven om geloof en politiek en terreur gescheiden van oordeel te houden. Breng ons saam met uw ontheemden en... door de wereld gaat een lied tegen onrecht en verdriet... het mooie pelgrimslied bezong de vele gevoelens die in de harten van zovele mensen leefden. Mocht deze avond ons kunnen oproepen tot verdraagzaamheid en van ons gangmakers tot geweldloze dialoog, dan zal onze wereld en onze kerk er al heel wat anders uitzien.

De veertigdagentijd was in ieder geval boeiend en oproepend begonnen.

Bedankt aan de federale stuurgroep die deze avond organiseerde.

 

 
 
 
 

 

Onze pastorale verantwoordelijken