• Antonius-Antwerpen
  • Antonius-Antwerpen
  • Antonius-Antwerpen

Vrijwilligerswerk?

U wenst graag deel uit te maken van ons vrijwilligersteam?
Laat het ons zeker weten via dit formulier!

zuster suzanneTijdens het parochiefeest van 18 juni ll. nam onze Heilige Hartparochie afscheid van de kleine zusters van Jezus. Omdat zuster Lilianne haar gezondheid het niet meer toeliet kwam zuster Suzanne alleen naar het feest.

Chris van de kerkraad bedankte de zusters met een persoonlijk woordje. Chris schetste in haar dankwoord hoe de zusters klein en eenvoudig aanwezig waren bij de mensen aan de rand van de samenleving, vooral bij hun 'meisjes' en hoe ze tegelijk moesten zorgen dat ze een inkomen hadden, en daarom in hun gewone arbeidsmidden gingen werken. De zusters verhuisden nogal eens van de ene flat naar de andere omdat hun spiritualiteit dit eerder bevorderde dan afremde.   Omdat de zusters geen last hadden van allerlei patrimonium waarmee ze rekening moesten houden, zijn ze steeds heel beweeglijk geweest en konden ze zonder problemen gaan en staan tussen kansloze mensen.  De spiritualiteit van de kleine Jezus, tekende hun 'zijn' tussen de mensen.  De zusters namen daarom geen deel aan de  plannen van parochies, federatie of eenheden ...  ze waren gewoon los van alles zichzelf bij mensen die door al hun miserie de kerk langs de binnenkant niet kenden. Als er dus 2 mensen de weg vonden naar de 'verloren schapen' waarvan het evangelie soms spreekt, dan waren het wel Lilianne en Suzanne. 

De leeftijd eist zijn tol en de veroudering van onze klassieke religieuze gemeenschappen doet hen op minder plaatsen tegelijk aanwezig zijn. Lilianne en Suzanne krijgen nu in het rusthuis in de Brusselse Marollen de beste verzorging en de meest aangename compagnie van hun medezusters die ook op leeftijd zijn. Voor al die jaren van bijna onopvallende maar toch zo'n heel nabije pastorale zorg willen wij onze zusters heel erg danken. 

In de viering kreeg zuster Suzanne een daverend applaus van de 200 aanwezige gelovigen. En uit de handen van Chris een ruiker bloemen en een typisch Antwerps geschenkje . 

Bedankt zusters Suzanne en Lilianne, jullie aanwezigheid zal gemist worden, maar we zijn blij dat jullie goed terecht gekomen zijn en nu zelf in de watten worden gelegd.

Onze pastorale verantwoordelijken