• Antonius-Antwerpen
  • Antonius-Antwerpen
  • Antonius-Antwerpen

Vrijwilligerswerk?

U wenst graag deel uit te maken van ons vrijwilligersteam?
Laat het ons zeker weten via dit formulier!

Bartek gaat op zoek in Antwerpen

bartekOngeveer een jaartje geleden waren P. Marcin en Selina De Maeyer druk in de weer om het project van de pastoresploeg 'Kom en zie' visueel te ondersteunen. Kom en zie is de wekelijkse biddende ontmoeting op donderdagavond in onze H.-Hartkerk. Omdat het 'hart' van onze ontmoeting met Christus in de Eucharistie ligt, werd er van daaruit vertrokken om een script te componeren. In de woordeloze zwart-wit film zie je de kleine Bartek vol verwondering door het raam kijken -hiervoor willen we Maria-Gesu van de Ossenmarkt bedanken om haar venster ter beschikking te stellen- hij kijkt vol verwachting naar een zoekende weg die hij wil bewandelen. In Bartek zijn hart leeft een lichtend verlangen naar 'wat komt', dat wordt gesymboliseerd door het kaarsje dat hij heel zijn tocht door Antwerpen meedraagt. Onderweg komt hij van alles en iedereen tegen; hij ontmoet mensen die aan lager wal zijn geraakt, mensen die totaal op het verkeerde pad zijn geraakt, ook mensen die heel veel geluk en vrede uitstralen. Maar hij blijft niet hangen, hij stapt door, totdat hij aan de grote indrukwekkende portaaldeur van de H.-Hartkerk in de Lange Beeldekensstraat arriveert. Hij is overweldigt door de sfeer die er hangt en ... in de kerk is men juist begonnen met een aanbiddingsmoment. Hij merkt dat Jezus hem van op het altaar nog meer licht toezend dan dat zijn kaarsje hem licht geeft. De kleine Bartek lijkt thuis te komen bij Jezus.

 

Selina De Maeyer zelf legt het zo uit: "De boodschap van de film is dat men in het leven waakzaam dient te zijn. Het licht kan uitgaan, maar eenieder kan thuiskomen bij de lichtbron die God is. Ik hoop dat deze kortfilm licht kan zijn voor de wereld en mensen op weg kan zetten naar Jezus Christus. Ik wil zijn boodschap van hoop hiermee doorgeven en mensen helpen ontdekken dat er steeds iemand met hen op weg gaat."

 

een glimp van transcedentie

Het filmfestival in Rome vond plaats onder bescherming van kardinaal Gianfranco Ravasi, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Cultuur. Die zei tijdens zijn inleiding, verwijzend naar de kortfilm van De Maeyer en de bioscooppioniers de broers Lumière: Licht is een van de fundamentele theologische en transcendente symbolen omdat het licht, zoals God, buiten ons is. Het is totaal iets anders, het gaat ons vooraf en overtreft ons. Tegelijkertijd is het een realiteit die ons omhult, ons lichaam binnendringt, ons verwarmt en ons uiteindelijk ook laat bestaan, want zonder licht wordt onze planeet onverbiddelijk in het niets, in stilte en in leegte ondergedompeld.

 

Het festival kent zijn achtste editie

Voor het filmfestival waren meer dan 1.000 inzendingen uit de hele wereld binnengelopen. Er werden prijzen toegekend in de categorieën: beste kortfilm, beste film, beste documentaire en beste regie. De andere prijzen gingen naar de Filipijnse film Ignacio de Loyola - Soldier, Sinner, Saint van Paolo Dy, de Spaanse regisseur Pablo Moreno voor Luz de Soledad en de Poolse documentaire Een man van God van Krzysztof Tadej. Er was ook nog een extra onderscheiding voor de beste bijdrage in de evangelisatie. Die werd tijdens een plechtigheid donderdagavond in het Tavarnapaleis toegekend aan de dominicaan Olivier-Thomas Venard, de vicedirecteur van het Frans Bijbelinstituut in Jeruzalem voor de show en de bijhorende dvd Syllabes Divines, Mystère sur la Prophétie de Jérémie.

Met grote erkentelijkheid richten we een woord van dank aan Selina die van de start van 'kom en zie' in de denktank zat, en die toch wel op diepgelovige en waardige wijze haar bijdrage aan dit biddend gebeuren verleent . Bedankt aan de kleine Bartek die de hoofdrol had in de film. Bartek is te bewonderen dat hij zoveel geduld bleef tonen bij het tot stand komen van de uiteindelijke prent; want wat voor ons een kortfilm is, was voor hem -door het vele herhalen en opnieuw spelen- een langspeelfilm geworden. En last but not least verdient de geestelijke vader van de film een woord van waardering, nl.: P. Marcin. Dankzij zijn vastberadenheid, zijn eigen rol die hij op de set vervulde (als dakloze) en zijn voortdurende motiverende en bemoedigende inbreng naar alle medewerkers toe, kon dit nu tot stand komen en wordt er ook aan heel de wereld getoond hoe een eenvoudige stadsparochie in een perifere wijk van Antwerpen, in al zijn eenvoud en godsverbondenheid een baken van licht en van vertrouwen kan zijn voor Jan en alleman.

Vrede en alle goeds aan ieder!

Onze pastorale verantwoordelijken