Gelovig zijn, sterven en ...

begrafenisAls je krachten afnemen of als je voelt dat ziekte je lichaam aantast, kan je – naast de mensen die een steun voor je zijn – de nood voelen aan Iemand (met hoofdletter) die naast je staat en je kracht geeft.

De ziekenzalving wil de steun van de Heer toezeggen en in tekenen uitdrukken.
Vaak hebben mensen angst en weten ze niet goed hoe ze over het nakend levenseinde moeten spreken. Uit ervaring weten wij dat een ziekenzalving die tijdig gebeurt – bewust beleefd en in de familiekring – het afscheid voorbereidt en draaglijker maakt.
Zieken worden bij voorkeur gezalfd als er nog geen onmiddellijk stervensgevaar is.
Regelmatig wordt de ziekenzalving toegediend aan alle ernstig-zieken die dit verlangen.

 

Thuisloos zijn en overlijden

In onze parochie van het H. Hart kennen we ’t Vlot (zie ‘mensen in nood’) waarnaar heel wat thuisloze mensen de weg vinden om op verhaal te komen. De kapelwerking tijdens de openingsuren van het ’t Vlot brengt de bezoekers ook daar bij hun geloofsgrond.
Zo komt het dat er nogal wat uitvaartdiensten van thuisloze mensen of ex-thuisloze mensen in de kerk van het H. Hart plaatsvinden.

Contacteer hiervoor parochieassistente Mevr. Niek Everts: 0486 84 18 15.


De uitvaartliturgie

De uitvaartliturgie kan op elke dag van de week, behalve op zon- en feestdagen. De dienst vindt meestal plaats om 10.00 uur of om 10.30 uur.
De voorgangers in de uitvaartliturgie zijn ofwel de pastoor, ofwel de parochie-assistente, ofwel een medewerkster van de parochie die daarvoor een mandaat heeft. Met degene die voorgaat in de dienst maak je de afspraken rond hoe de gebeden, de lezingen en de teksten zullen zijn, hoe de muziek gekozen wordt en door wie uitgevoerd.
We hebben graag dat de familie een grote inbreng heeft in de afscheidsdienst.

In principe is een uitvaart geen eucharistieviering maar krijgt gestalte in een biddende woorddienst.rouw

 

Na de uitvaartdienst

Het is belangrijk om wegen te vinden om te kunnen rouwen, vooral na al de drukte die ontstaat vlak na het overlijden van je dierbare(n).
Indien je voelt dat je zelf niet direct de weg vindt, dan raden we je aan om contact op te nemen met IDPG, gezinspastoraal of met ‘De Loodsen’. Deze mensen brengen lotgenoten samen en laten gespreksgroepjes doorgaan vanuit een gelovige achtergrond.

 

Aanvraag misintentie - 'Een mis laten doen'

Vanouds draagt de Kerk missen op voor overledenen, voor bijzondere intenties, uit dankbaarheid, ter ere van een heilige ...

Wanneer de misintentie drie weken voor datum aangevraagd is, kan ze ook in het parochieblad verschijnen.

In Sint-Antonius gebeurt de mis telkens om 10.00 u., in de Heilig Hartkerk om 10.30 u.

Voor een misintentie bestaat het tarief van €13,00.
U kan het bedrag betalen aan de pastoor of parochieassistente.