Catechumenaat & H. Vormsel op latere leeftijd

Tot geloof komen …
als je jong bent of volwassen…

catechumenaat1‘Catechese’, ‘geloofsonderricht’, ‘geloofsvorming’, … zijn begrippen die we veel te vlug associëren met kinderen en prille jongeren. Het is dan precies alsof het geloof een lessenpakket is dat je instudeert en dan ‘af’ is.

Gelukkig worden we er nu gevoelig voor dat geloven een levenslang groeiproces is. Mensen die het geloof al met de paplepel meegekregen hebben krijgen vandaag heel wat vormingsaanbod om door te groeien in hun geloof.

Het kan ook zijn dat je 16 of 17 jaar bent, of zelfs veel ouder en je nu pas geboeid geraakt door ‘het katholiek geloof’ en je ontdekt dat je nog niet gedoopt bent .

Of, je bent 16 of 17 jaar, je bent wel gedoopt en hebt je eerste communie al ontvangen… maar… je hebt door welke omstandigheden ook, niet de gelegenheid gehad om op een vroegere leeftijd, al of niet met je leeftijdsgenoten het sacrament van het H. Vormsel te ontvangen.

Je vraagt je nu af hoe je de stappen kan zetten die jou doen groeien in het christelijk geloof. De info hiervoor vind je in deze folder.

 

Wie tot geloof wil komen en christen worden…

Je neemt contact op met de diaken Eric Bochar 0496/ 53.00.91.
Eric is verantwoordelijk voor het catechumenaat . Alle geloofs- leerlingen krijgen door Eric een hartverwarmend programma aangeboden om te weten en te voelen wat het is om christen te worden.
Het contact met Eric en de bijeenkomsten gaan alternerend door in de Pastorij van de St.-Antoniusparochie
Paardenmarkt 109, 2000 Antwerpen, en in de pastorij van Heilige Familie, Van Dornestraat 156 in 2100 Deurne.

Je wil tot geloof komen, maar direct met de vraag naar de pastorij stappen vind je té direct…

Soms is het goed om jezelf de tijd te geven. Geloof in God kan je pas stevigheid geven als je eerst een vaste grond onder je voeten hebt. Het kan goed zijn dat je dit eerst wil laten groeien.
Je leest dit nu en je denkt “ja, dat is het.” Wat nu?

We stellen je voor om eens langs te lopen in een zondagsviering in één van onze kerken.catechumenaat
Of ga eens naar een gebedsdienst bij de religieuze gemeenschappen in onze parochies:

- Gemeenschap van Villers op het Begijnhof van Antwerpen (Rodestraat)
- Minderbroeders-kapucijnen, Ossenmarkt 14

Of ga naar een gebedsmoment van de San Egideogemeenschap
H. Caroluskerk (H. Concienceplein)

Duik erin onder, laat je raken, laat je wiegen. De tijd geeft je raad en God fluistert je in wat goed voor je is.

 

U wenst meer informatie?

Voor het catechumenaat

Eric Bochar
0496 53 00 91
Br. Marcin Derdziuk
0474 62 40 31
Plaats
Paardenmarkt 109

Vormselcatechese op latere leeftijd

Br. Marcin Derdziuk
0474 62 40 31
Plaats
Rijnpoortvest tussen nummers 16 en 18