Mensen in nood

Christenen en mensen in nood

menseninnood7Jezus had een bijzondere aandacht voor mensen aan de rand. Hij nodigt ons, christenen, uit om zijn voorbeeld te volgen: “Alles wat je gedaan hebt voor één van deze mensen, heb je voor Mij gedaan!”

Veel sociaal werk is ontstaan uit christelijk initiatief. De maatschappij heeft een aantal zorgen overgenomen. Maar het wordt ook steeds duidelijker dat we onmogelijk alle zorg kunnen professionaliseren en institutionaliseren.
Vrijwilligerswerk en persoonlijke aandacht zijn onontbeerlijk in een samenleving.
Christenen werken samen met alle mensen van goede wil opdat ieder persoon menswaardig kan leven.

 

’t Vlot

menseninnoodIn de brochure van VZW De Loodsen vind je uitvoerige uitleg. Maar even kort voorstellen kan hier zeker geen kwaad.

In een huiselijke sfeer met koffie, soep of brood bieden de medewerkers van ’t Vlot een luisterend oor aan mensen die op straat moeten leven. Dit speelt zich af op de eerste verdieping van de Lange Beeldekensstraat 20. Op het gelijkvloers is de weekkapel van onze parochie open, tijdens de openingsuren van ’t Vlot. Ook daar kan je je verhaal kwijt en kan je rustig bidden of een kaarsje branden.

Mensen met of zonder psychische en verslavingsproblemen, of met of zonder papieren zijn van harte welkom.

Samen met Buro Aktief (Free Clinic) worden onze bezoekers ook gemobiliseerd om de handen voor elkaar uit de mouwen te steken.

 

Onthaal Sint Antonius

Op een maand tijd, gebeurt het dat we een 300-tal mensen tellen die over onze dorpel zijn gestapt… op zoek naar een stoel, op zoek naar hulp.menseninnood5
De muren van de pastorij die aan de kerk paalt, Paardenmarkt 109, hebben al heel wat verhalen aanhoord en tegelijk mensen, van zorgen een pak lichter, naar buiten zien gaan. We merken dat wanneer onze bezoekers vroeger jong gepensioneerden waren, er nu mensen van 30 à 40 jaar bij ons aanbellen.
De armoede kluwt om zich heen. Daarom moeten we zelf ook al onze grenzen stellen. Je kan hier hulp krijgen als je leefloon lager dan € 200 ligt en woont op het postnr. 2000 – 2060 of 2050 (met doorverwijzingsbrief).

Een sociaal assistente luistert en helpt, de parochieassistente Rita luistert, staat bij en geeft raad. Vrijwilligers geven een voedselpakket als het nodig is.

 

De koffiebabbel

menseninnood6Mensen die het wat moeilijker hebben in onze samenleving, hebben nood aan steun bij elkaar en een woord dat opbeurt. Het is tegelijk een woord van ons gelovig mens zijn.

Monda staat ervoor garant dat dit op de koffiebabbel kan.

 

Sint- Antoniusshopmenseninnood3

‘De naakten kleden’ is één van de werken van barmhartigheid. Met een groep enthousiaste vrijwilligers  organiseren wij geregeld een tweedehands kledingshop. De kledij krijgen we van overal en we proberen de mensen die het onthaal bezoeken via een persoonlijke uitnodiging van dienst te zijn.
De armoede onder kinderen en jongeren stijgt! De vraag naar tienerkledij is groot. Bij dezen… een oproep voor het teveel in jouw kleerkast… je kan het een tweede leven schenken en mensen doen stralen!

 

Broodnodig

Iedere weekdag vanaf 20.30 uur (en ook op zaterdag) wordt er aan de achterzijde van de kerk van het H.-Hart voedsel uitgedeeld.  Manuel Felpete heeft van de parochie van het H. Hart een motorfiets met laadbak ter beschikking gekregen om tegen sluitingsuur bij enkele meewerkende voedselketens het overgebleven voedsel op te halen.  

Manuel heeft de slagen van onze maatschappij zelf ondervonden en weet welke troost en overleving dergelijke initiatieven kunnen bieden, als alles tegenslaat. 

Aan de achterkant van de kerk geraak via het deurtje in de Dambruggestraat nr.  71, 2060 Antwerpen. 

Meer info en contactmogelijkheden kan je ook vinden op de eigen site die Manuel liet aanmaken.   Klik gerust door:  www.broodnodigvoedselbedeling.be 

 

Pastel

Pastel is een pastoraal project dat ontstaan is in de schoot van ’t Vlot en verder gegroeid is uit de samenwerking met ’t Vlot en Jambo (parallel werkend organisatie op Antwerpen Linkeroever) . Pastel wil een open kunstatelier zijn voor hen die graag iets met kunst willen doen maar daarvoor geen kansen kregen/krijgen.   Pastel wordt georganiseerd door parochieassistente Riet Smulders.

Wat wil Pastel bereiken?

Pastel wil kansen bieden aan hen die zich graag op kunstzinnige wijze willen uitdrukken, maar daarvoor noch de middelen, noch de kansen kregen. We willen, het atelier gedurende 1 à 2 dagen per week openstellen voor kunstactiviteiten. Onder(deskundige) begeleiding kunnen de bezoekers leren werken met verschillende materialen, diverse technieken aanleren of bijschaven. Ze kunnen zich verdiepen in het werk van andere kunstenaars door een museumbezoek en een eigen kunstboeken bibliotheekje, maar ook de nabije Permeke-bibliotheek is daarvoor een goede toegangspoort.

Wat bedoel ik met deskundige begeleiding? Ik versta hieronder een samenwerking met vrijwilligers die zelf kunstenaar ( gespecialiseerd in verschillende disciplines )zijn, maar ook de doelgroep vanuit presentie willen benaderen en ondersteunen.

Pastel wil de kans bieden om uitdrukkingsvormen te vinden die bij elk specifiek individu passen om op verhaal te komen, emoties uit te drukken, zijn/haar levensverhaal te vertellen. Vele van onze vrienden hebben niet de juiste woorden om hun verhaal, hun dromen onder woorden te brengen, kunst is hiervoor een zeer dankbaar medium.

Pastel beperkt zich niet alleen tot bezoekers van ’t Vlot maar wil er eveneens zijn voor de buurtbewoners die eveneens minder kansen hebben en delen in dezelfde passie .

Pastel wil ik de deelnemers kansen geven om hun werk tentoonstellen wat hun eigenwaarde zeer te goede komt.

Naast het aanbieden van de ateliermomenten Pastel zich ook inzetten om workshops te geven voor andere groepen/organisaties die dit wensen.

Riet  ziet haar pastorale opdracht bij Pastel er vooral ook in bestaat om   mensen in hun kracht bij te staan, hen te aanmoedigen, perspectieven te  bieden, mogelijkheden aan te bieden, deuren te openen en dromen helpen waar te maken. Of op zijn minst helpen terug te durven dromen dat er uitwegen zijn als men de juist tools vindt om deze te realiseren. Riet zegt nog: "Het is mijn pastorale opdracht omdat ik dit doe vanuit mijn gelovig engagement en mijn sterke verbondenheid met Jezus en het evangelie. Een dragende geloofsgemeenschap, en een gedragenheid door en met gelijkgezinden is hiervoor zeer belangrijk. De kelders van het H. Hart bieden ook ruimere kansen tot ontmoeting met diverse groepen. Zo droom ik ervan om van deze ruimte ook een soort tentoonstellingsruimte te maken waar niet alleen Pastel haar werk kan tentoonstellen maar ook anderen kunnen exposeren. Misschien kunnen we de ateliers ook toegankelijk maken voor andere kunstenaars. Samenwerken kan alleen de inspiratie bevorderen en elkaar bevruchten."