Gelovig zijn en vergiffenis vragen
Dietrich Bonhoeffer zegt

In de biecht breekt het licht van het evangelie door in de duisternis en de afgeslotenheid van het hart. De zonde moet tevoorschijn komen. Wat onuitgesproken is wordt openlijk gezegd en beleden. Alles wat geheim is en verborgen komt nu aan het licht. Het kost een harde strijd voor we de zonde in een bekentenis over onze lippen krijgen. Maar God verbreekt ijzeren deuren en ijzeren grendels.
(Ps. 107,16) …

Verzoening met …

biechten3Voor Jezus staat het als een paal boven water dat een enkel een ‘verzoende mens’ vrij kan zijn.
Verzoening komt van ‘verzoning’, of: weer kind worden van.

Het gebeurt heel veel in het leven van mensen dat het fout gaat. Wanneer je als mens begint te beseffen dat het door je eigen schuld is, dan loop je er onwennig en verveeld bij.
Je wenst niets liever, dan dat je zelf graag gezien bent bij mensen, dat je relaties allemaal in orde zijn.

Als christenen is het een dagelijkse uitdaging om hier attent voor te zijn, want in het voetspoor van Jezus weten we dat Hijzelf de eerste zou zijn om mensen te motiveren om het weer ‘goed te maken’.

Binnen onze parochies willen we er heel veel aandacht aan besteden dat mensen
gelegenheid genoeg hebben om hierbij hulp te krijgen.

 

Biechten in de kapucijnenkerk (Ossenmarkt)biechten1


In de St. Franciscuskerk, of de Kapucijnenkerk, gelegen aan de Ossenmarkt is er in principe dagelijks en heel de dag door (met middagpauze) biechtgelegenheid. Aan de vitrinekast die aan de kerkdeur hangt, staat vermeld hoe het in zijn werk gaat.
Hiernaast een foto van de rustige biechtkamer in de kapucijnenkerk.

In de kapucijnenkerk is er regelmatig gelegenheid om te biechten. Op de dagen met deze gelegenheid kan u hiervoor terecht
van 10.00 uur tem 12.00 uur / en van 15.00 uur tem 17.00 uur. 

Biechtmomenten

Biechtgelegenheid voor kinderen en jongeren op maat?

biechten2Vanaf dat kinderen ‘klaar’ zijn om te begrijpen, te beseffen en aan te voelen wat het sacrament van de verzoening met hen kan doen, bieden we hen in het kader en in de loop van ‘de catecheses’ biechtgelegenheid aan.
Allerlei aangepaste vormen zorgen ervoor dat het biechten deugd zal doen aan hun hart.

Jongeren die deelnemen aan de pelgrimages die we aanbieden vanuit ‘YOUFRA’ krijgen ook daar ruimschoots de gelegenheid. Tevens is er ruimte genoeg voor biechtgelegenheid in de loop van het jaar.

We gaan er ook prat op, dat onze Sint Antoniusparochie een echte thuishaven mag zijn voor jonge christenen… Het jongerenwerk ‘Youfra’ dat achter de parochiekerk zijn thuishaven heeft en de kapucijnenkerk en -huis aan de Ossenmarkt willen voor jongeren ‘herademplaatsen’ zijn.

 

 

Een opluchtend biechtgesprek

Binnen onze katholieke kerk bestaat er de lange traditie van het biechtgesprek. Dit sacrament is door de woelige heroriënteringsperiode die de kerk in Vlaanderen heeft doorgemaakt, bij heel wat mensen in de vergeethoek geraakt. We merken echter dat ‘het biechtgesprek’ bij de nieuwe generatie christenen een frisse herontdekking is. Gelukkig maar, want het geeft ‘heling’ aan je bestaan.

Bij een biechtgesprek zoek je een priester op die tussen jou en God staat. Bij de priester spreek je uit wat je bezwaart om ‘verzoend’ of ‘vrij’ te leven; je spreekt uit, waarvoor je vergeving nodig hebt. De priester is gewijd om namens de kerk, in naam van Jezus jouw zonden te vergeven en jou aan te moedigen om het over een andere boeg te gooien.

In onze parochies is er heel wat gelegenheid om een biechtgesprek aan te gaan. Voor de zondagse eucharistieviering kan het steeds in de parochiekerken. Tijdens de sterke liturgische tijden (voor Kerstmis en voor Pasen) organiseren we een verzoeningsviering met gelegenheid voor persoonlijk biechtgesprek. Je kan ook alle weekdagen terecht bij de minderbroeders kapucijnen.