Trouwen voor de Kerk

Wat in het hart van mensen gebeurt, is hun geheim.
Wat God in mensen bewerkt, zien wij soms pas na vele jaren.
In deze geest willen wij geduldig met jonge mensen meebouwen aan hun avontuur van de trouw.
De weg die wij met hen gaan leggen wij in Gods handen.

Trouwen voor de Kerk

Trouwen, je relatie bestendigen voor het leven, is vandaag meer dan ooit een bewuste keuze. Trouwen voor de Kerk is dan een … dubbele keuze.huwelijk

Hier spelen verschillende motieven mee, bijvoorbeeld:

- jullie zijn thuis gelovig opgevoed en willen die traditie verder zetten;
- jullie willen op jullie trouwdag een mooie en verzorgde plechtigheid;
- jullie willen God danken voor het wonder van je liefde;
- jullie willen Gods zegen vragen over jullie huwelijk;
- jullie ervaren dat ‘liefde’ iets is dat je altijd opnieuw van Elders moet krijgen om het te kunnen schenken…

Misschien ervaren en beleven jullie het geloof nog op een andere manier. Op zich is dat geen probleem, zolang alles gebeurt in respect voor elkaar en in respect voor het Sacrament.

 

Huwelijksvoorbereiding

In en rond Antwerpen is er heel wat mogelijkheid om je voor te bereiden op je huwelijk. Dit gebeurt in de vorm van zinvolle en gezellige ongedwongen gespreksavonden. Surf hiervoor naar www.gezinspastoraal.be
CCV van bisdom Antwerpen zette er een folder online met de voor hen bekende voorbereidingen.

Je leert er in een gesprek met de animatoren en de andere koppels hoe je huwelijksverbond vruchtbaar, christelijk, tweevoudig, … kan zijn.
Je hoort er iets over de wereld waarin je als christelijk echtpaar terecht komt.

 

Wat is er nodig?

Om te beginnen: oprechte liefde voor elkaar.

De kerk vraagt verder dat beide partners gedoopt en gevormd zijn én zichzelf als christelijk-gelovigen erkennen.
De voorwaarde van het vormsel kan men eventueel laten wegvallen. Het doopsel is essentieel. Indien er nog geen doopsel plaatsvond, dan kan men aansluiten bij het catechumenaat (zie andere folder) en zich hierop voorbereiden.

Als één van de partners zichzelf ziet als niet-gelovig of anders-gelovig, dan kan de gelovige partner toch kerkelijk huwen, voor deze is het huwelijk dan een geldig kerkelijk huwelijk. De anders-gelovige partner dient dan wel te verzekeren dat de gelovige partner zijn/haar geloof vrij kan beleven en dat de kinderen gelovig zullen worden opgevoed.

Voor de tweede keer een kerkelijk huwelijk sluiten kan niet. Enkel wanneer de partner is overleden of het eerste huwelijk door de kerkelijke rechtbank is nietig verklaard kan het wel.
Het spreekt voor zich dat we daarmee geen oordeel willen uitspreken over mensen. Indien een koppel zijn nieuwe relatie gelovig beleeft, kan een pastor wel een zegengebed uitspreken over de relatie.

Het praktisch verloop:

Kerkelijk trouwen in enkele stappen!