Trouwen voor de Kerk

Wat in het hart van mensen gebeurt, is hun geheim.
Wat God in mensen bewerkt, zien wij soms pas na vele jaren.
In deze geest willen wij geduldig met jonge mensen meebouwen aan hun avontuur van de trouw.
De weg die wij met hen gaan leggen wij in Gods handen.

Trouwen voor de Kerk

Trouwen, je relatie bestendigen voor het leven, is vandaag meer dan ooit een bewuste keuze. Trouwen voor de Kerk is dan een … dubbele keuze.huwelijk

Hier spelen verschillende motieven mee, bijvoorbeeld:

- jullie zijn thuis gelovig opgevoed en willen die traditie verder zetten;
- jullie willen op jullie trouwdag een mooie en verzorgde plechtigheid;
- jullie willen God danken voor het wonder van je liefde;
- jullie willen Gods zegen vragen over jullie huwelijk;
- jullie ervaren dat ‘liefde’ iets is dat je altijd opnieuw van Elders moet krijgen om het te kunnen schenken…

Misschien ervaren en beleven jullie het geloof nog op een andere manier. Op zich is dat geen probleem, zolang alles gebeurt in respect voor elkaar en in respect voor het Sacrament.

 

Huwelijksvoorbereiding

In en rond Antwerpen is er heel wat mogelijkheid om je voor te bereiden op je huwelijk. Dit gebeurt in de vorm van zinvolle en gezellige ongedwongen gespreksavonden. Surf hiervoor naar www.gezinspastoraal.be
CCV van bisdom Antwerpen zette er een folder online met de voor hen bekende voorbereidingen.

Je leert er in een gesprek met de animatoren en de andere koppels hoe je huwelijksverbond vruchtbaar, christelijk, tweevoudig, … kan zijn.
Je hoort er iets over de wereld waarin je als christelijk echtpaar terecht komt.

 

Wat is er nodig?

Om te beginnen: oprechte liefde voor elkaar.

De kerk vraagt verder dat beide partners gedoopt en gevormd zijn én zichzelf als christelijk-gelovigen erkennen.
De voorwaarde van het vormsel kan men eventueel laten wegvallen. Het doopsel is essentieel. Indien er nog geen doopsel plaatsvond, dan kan men aansluiten bij het catechumenaat (zie andere folder) en zich hierop voorbereiden.

Als één van de partners zichzelf ziet als niet-gelovig of anders-gelovig, dan kan de gelovige partner toch kerkelijk huwen, voor deze is het huwelijk dan een geldig kerkelijk huwelijk. De anders-gelovige partner dient dan wel te verzekeren dat de gelovige partner zijn/haar geloof vrij kan beleven en dat de kinderen gelovig zullen worden opgevoed.

Voor de tweede keer een kerkelijk huwelijk sluiten kan niet. Enkel wanneer de partner is overleden of het eerste huwelijk door de kerkelijke rechtbank is nietig verklaard kan het wel.
Het spreekt voor zich dat we daarmee geen oordeel willen uitspreken over mensen. Indien een koppel zijn nieuwe relatie gelovig beleeft, kan een pastor wel een zegengebed uitspreken over de relatie.

Het praktisch verloop:

Kerkelijk trouwen in enkele stappen!

1. De kerk vastleggen

- De eerste stap is: dag en uur reserveren in de kerk waar jullie willen trouwen. Best ongeveer zes maanden vooraf. In regel trouwen jullie in de parochiekerk van de jongen of het meisje: dan geven jullie ook de mensen van de parochie de kans om in jullie vreugde te delen.
- Willen jullie toch in een andere kerk trouwen, dan krijgen jullie daarvoor de toestemming.
- In je eigen parochiekerk is het normaal je eigen pastoor die het huwelijk inzegent. Indien jullie met een andere priester een sterkere band hebben, dan kan je ook hem vragen. 

2. Het huwelijksdossier

Wanneer je contact hebt genomen met de pastoor van je parochie (spreek daarvoor best telefonisch af) dan zal die met jullie een huwelijksdossier samenstellen.
In dit huwelijksdossier komen o.a. de gegevens van jullie doopsel. Het bespaart al heel wat administratieve rompslomp wanneer je deze gegevens (doopdatum en plaats) al meehebt bij je bezoek aan de pastoor.
De pastoor plant na het eerste gesprek een tweede gesprek. Dit zal een gesprek zijn omtrent de inhoud van het christelijk huwelijk. Ze noemen dit soms ook de ondertrouw. 

3. Praktische afspraken

De praktische afspraken met betrekking tot de huwelijksviering maak je met de pastoor van de parochie waar het huwelijk plaats zal vinden. Dit gaat dan dikwijls over: wie gaat er zingen, wanneer worden de bloemen gezet, werkt de CD speler goed, leg je een rode loper, hoe moeten de stoelen staan, enz…

4. Inhoudelijk voorbereiding

De inhoudelijke voorbereiding van de viering, doe je in overleg met de voorganger (de priester of diaken) die het huwelijk zal inzegenen. Dit gaat dan over welke teksten, gebeden, symbolen of liederen je gebruikt en hoe het boekje eruit ziet.