Geroepen tot het religieuze leven
Ik geloof dat ik de grootst denkbare liefde op het spoor ben gekomen. De liefde heeft mij verrast en geraakt en laat mij niet meer los. Mijn leven werd zo een avontuur van ontdekken wie de bron van die onvermoede werkelijkheid is. Ik werd meegesleept op nieuwe wegen. Jezus van Nazareth, die we 'Christus' noemen, leerde mij God zien als een Vader en beloofde mij de Geest om mij van binnen uit te leiden. Bij deze drie - Vader, Zoon en Geest - wil ik thuiskomen en de paradoxen van het diepste geluk leren leven: "verliezen om te vinden", "ontvangen door te geven", "leven door te sterven" ... (Haaike)

  God roept mensen op vele wijzen

religieusleven4om mee te werken aan Zijn droom voor de wereld: als gehuwde of alleenstaande, als diaken of priester, als vrijwillig(st)er in de parochie, als pastorale werk(st)er ... maar ook: als religieuze in een gemeenschap.

Over dat religieuze leven willen we jou iets vertellen.

Hoe ontdek ik dat het religieuze leven iets voor mij is?

• Een diep verlangen naar een uitdrukkelijk gelovig levensengagement
• Aan God willen toebehoren met heel je mens-zijn
• Geraakt worden door de figuur van Jezus en Zijn Woorden in het Evangelie en Hem willen navolgen
• Rust en sterkte vinden in het gebed
• Je aangesproken weten door een concrete broeder- of zustergemeenschap of door enkele broeders en zusters die je ontmoette
• Een bewogenheid ervaren voor kwetsbare en gekwetste mensen

Je levensweg op het spoor komen vraagt geduld en onderscheiding. Daarom is het goed dat je erover spreekt met iemand die je vertrouwt en die met jou respectvol mee op weg gaat, in alle vrijheid.

Ieder religieus leven heeft enkele stevige pijlers

Samen bidden en vieren:religieusleven1

Bidden en vieren, is een uitstekende manier om de focus op onszelf te leren loslaten en ruimte te maken voor een echte ontmoeting met Christus. We mogen daarbij steunen op eeuwenoude rituelen, teksten en gebaren; patronen uit de traditie van de Kerk die ons kunnen openbreken en vormen. Ook als dat misschien niet altijd past bij onze eigen smaak, willen we daarvoor kiezen. We willen in de eerste plaats samenkomen om God: Hem vieren en danken; zo authentiek, sereen en mooi als we kunnen. Het vieren van een klassieke liturgie is ook heel krachtig, omdat het ons verbindt met ontelbare katholieken wereldwijd en over de grenzen van de tijd heen.

Gemeenschap vormen:

Deze uitspraak drukt op een sterke manier uit hoe wij onze verbondenheid met elkaar willen beleven: door het leren ontvangen van elkaar als een geschenk. Dat betekent zoveel dingen... Om te beginnen: oprecht blij zijn met het unieke dat elk van ons te geven heeft. Elkaar verwelkomen en daarbij vreugdes en tegenslagen delen. Elkaar blijven verwelkomen, ook als ons gevoel soms wat tegenwerkt. En als het nodig is, elkaar ook durven bevragen. Alleen het relativeren van ons 'zelf' kan ons bij dit alles (als een vrolijke bevrijding) tot echte gemeenschap brengen. Dit alles geworteld in de drie geloften: soberheid, gehoorzaamheid en zuiverheid.

Dienstbaar leven

religieusleven2Zo geworteld zijn in Jezus dat je van daaruit begint te leven. Je wordt zo als gemeenschap echt ‘Kerk’, want al wie op je weg komt wil je verwelkomen en een plaats geven en ruimte om zichzelf te zijn. Dit gaat over de mensen dicht om je heen, maar ook ver weg.