Ziek en gelovig

Ziekenbezoek

Ziek worden en ziek blijven: het is een ingrijpend gebeuren…
Vanzelfsprekendheden vallen weg en vragen komen naar boven…
Het kan zijn dat je dan eens graag met iemand praat over leven en geloof.
Als je door ziekte aan huis gebonden bent, en je zou graag bezoek krijgen van de pastoor, de parochieassistente of een ziekenbezoeker van OKRA, mag je zelf (ofwel via familie of buren) een seintje geven. Als je het ons laat weten, lopen we graag bij jou binnen.
Als je in een ziekenhuis bent opgenomen, kan je een gesprek aanvragen met de aalmoezenier of de pastorale werk(st)er van het ziekenhuis.

 

Ziekencommunie

Wanneer je niet meer in de mogelijkheid bent om naar onze wekelijkse zondagsviering te komen en toch graag de communie zou ontvangen, dan zou het goed zijn moest dit kunnen geregeld worden.

Een eerste mogelijkheid is dat een familielid of buur in een ‘pyxis’ (een hostiedoosje) de communie vanuit de kerk meebrengt. Er zijn in onze kerken gebedskaartjes ter beschikking om deze ziekencommunie waardig in te vullen.

Daarnaast kan je het ook aan de parochieverantwoordelijken vragen. Zij kunnen jou op hoogdagen de communie brengen of laten brengen.

Indien je dit laatste verlangt, vul dan gerust het formuliertje hierbij in en bezorg het ons.

 

Ziekenzorg

okraIn onze parochie van Sint Antonius van Padua worden langdurig zieke of ouder wordende mensen bezocht door onze vrijwilligers van OKRA.
In onze parochie van het H. Hart bestaat deze structuur niet (meer).
OKRA zorgt ervoor dat er ook aangepaste activiteiten zijn om de eventuele eenzaamheid te doorbreken. Ontmoetingsnamiddagen, uitstappen, samenkomsten in Stella Maris, bedevaart, vorming, …

 

Ziekenzalving

Als je krachten afnemen of als je voelt dat ziekte je lichaam aantast, kan je – naast de mensen die een steun voor je zijn – de nood voelen aan Iemand (met hoofdletter) die naast je staat en je kracht geeft.

De ziekenzalving wil de steun van de Heer toezeggen en in tekenen uitdrukken.
Vaak hebben mensen angst en weten ze niet goed hoe ze over het nakend levenseinde moeten spreken. Uit ervaring weten wij dat een ziekenzalving die tijdig gebeurt – bewust beleefd en in de familiekring – het afscheid voorbereidt en draaglijker maakt.
Zieken worden bij voorkeur gezalfd als er nog geen onmiddellijk stervensgevaar is.
Regelmatig wordt de ziekenzalving toegediend aan alle ernstig-zieken die dit verlangen.

Communie aan huis bij zieken en bejaarden

U ging vroeger naar de zondagsviering, maar u kan dit nu niet meer door ziekte en/of ouderdom. Indien u graag op hoogdagen de communie bij u thuis ontvangt, dan kan u een aanvraag doen door dit formulier in te vullen en te verzenden.

We zullen u spoedig contacteren.